Fogyasztói tudatosságra nevelő díjat kapott a győri Szent-Györgyi Albert Iskola

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolává választotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium győri Szent-Györgyi Albert Iskolát. A minisztérium 2016 őszén hirdetett pályázatának célja az, hogy minél több tudatosabb tanulót neveljenek ki az intézmények.

A pályázatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium értékelte az oktatási intézmények olyan programjait és rendezvényeit, amelyek elősegítik a fogyasztóvédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztését. A Szent –Györgyiben az iskolarádió és újság külön rovatot indított a fogyasztói tudatosságról, emellett vetélkedőket, illetve disputanapot rendeznek a témával kapcsolatban.

Az elismerést Kara Ákos és Keszthelyi Nikoletta, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára és helyettes államtitkára adta át 2016. november 21-én.

Keszthelyi Nikoletta elmondta, hogy a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" pályázatot azért hirdették meg, mert fontos, hogy már iskoláskorban ismereteket szerezzenek a diákok e téren.

„A Szent-Györgyiben ezt többféle módon megvalósítják, több tantárgy keretében is beszélnek a tudnivalókról a tanulóknak. Vetélkedőket szerveznek nekik e témában és az iskolaújságban is megjelentetnek praktikus tájékoztatásokat. Ez azért is fontos, mert a mai fiatalok nemcsak a jövő vásárlórétegét alkotják majd, hanem a jövő vállalkozói is lesznek, jó, ha tudják a tisztességes kereskedelem, a fogyasztóvédelem szabályait" – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Kara Ákos az ünnepségen arról beszélt, hogy a kormányzat az elkövetkező egy évben az elektronikus kereskedelem terén is megfelelő védelmet akar biztosítani a vevőknek. Egyrészt a jogszabályokkal, másrészt a figyelemfelhívással. Szeretnék, ha a fiatalokat e téren tájékozottá válnának, hiszen közülük már most is sokan vásárolnak az internet révén.

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola lett a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Mára az általános és középiskolába járó diákok mindegyike fiatal fogyasztóvá vált. Vásárolnak boltban, használják az internetet, sokuknak saját telefonja, vagy adott esetben bankkártyája is van. Ezért rendkívül fontos, hogy tudják, mit tehetnek, ha gondjuk adódik a vásárlással, vagy éppen ki segít megoldani a problémájukat, ha az eladóval nem jutnak dűlőre.

A kormány által elfogadott, Magyarország V. középtávú, 2018-ig szóló fogyasztóvédelmi politikájában prioritásként szerepel a fogyasztóvédelmi oktatási, tájékoztatási tevékenység. Ezen belül kiemelt feladatként jelenik meg a gyermekkorúak, tanköteles korúak körében a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése, a köznevelésben a fogyasztóvédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztése.

A „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" pályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon oktatási intézmények intézkedéseit, szemléletét értékeli, amelyek a tanulóik körében a tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

A pályázatok elbírálása szempontjából kiemelten értékelendő az iskola fogyasztói tudatosságra nevelő tevékenysége, az internet és közösségi média használatának megismertetése, a pénzügyi ismeretek megalapozása. A fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel, az együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és civil szervezetekkel, és a fenntartható fogyasztás elterjesztése mellett ugyancsak fontos a kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása.

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 21. század követelményeinek megfelelően neveli diákjait. Célja, hogy önbizalmat ébresszen a tanulókban, ugyanakkor tegye őket kritikussá önmagukkal és a világgal szemben. Ez nem nélkülözheti a fogyasztói tudatosságra nevelést, mely megvalósul a tanórákon is, ugyanakkor tanórákon kívül is előtérbe kerül a médiafogyasztás tudatosságának erősítése, a környezettudatos életforma jelentőségének megértése és elfogadása is. Használják a Pénziránytű Alapítvány honlapján található fogyasztói és pénzügyi tudatosságra nevelő e-feladatokat, a környezettudatosság jegyében Aranyseprű terem-szépségversenyt hirdetnek, részt vesznek a Duna-part megtisztításába.

A Szent-Györgyi hírmondó iskolaújságban külön rovatot indítottak a média-, az ár- és az egészségtudatosságról, a fogyasztói jogokkal való tisztánlátásról. A Disputanap témái között szerepelnek fogyasztóvédelmi témakörök, az iskola pedig a jövőre nézve vállalta a helyi fogyasztóvédelmi szervezetekkel és a megyei kormányhivatal történő kapcsolatbővítést.

 

 

Forrás: https://o2hir.hu/, http://tv.gyorplusz.hu, http://www.kisalfold.hu

Share on Tumblr