PE/002/1375-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.17.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1375-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján meghozta a FE-08/FO/00403-0008/2018. ügyiratszámú 2018. július 26-án kelt határozatot, amelyben a feltárt jogsértések miatt 350.000.-Ft azaz háromszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően kötelezte a Szolgáltatót, hogy érvénytelenítse a 800190192508 és a 800190192509 sorszámú Helyesbítő számlákat, és a becslés alapján kibocsátott, 800190004343 és a 101105080840 számú számlákat csak akkor számolja el, ha a földgázelosztó által leolvasott valós mérőállás áll rendelkezésére, a részszámla harmadik oldalán az „Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma” és az „Utolsó elszámolt mérőállás (m3)” sorban kizárólag a földgázelosztó által leolvasott mérőállást tüntessen fel, valamint a beadványok intézése során 15 napos határidőn belül érdemben írásban adjon választ a felhasználó részére.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak találta az elsőfokú határozat megváltoztatását, a fogyasztóvédelmi bírság összegének arányos mérséklését és az elsőfokú határozatban írt kötelezések törlését, a fellebbezésben írt indokolás részleges elfogadásával.

A másodfokú hatóság az eset összes körülményeire és az elkövetett egyéb jogsértésekre tekintettel a határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyta.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a szolgáltató megsértette

- az egységes közszolgáltatói számlaképről  szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 3. mellékletében,

- valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 54. § (5) bekezdésében, valamint a 2. számú melléklete 6.8. pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Svébis Katalin kamarai jogtanácsos által képviselt NKM Földgázszolgáltató Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20., Cg. 01-10-042416, adószám: 10897830-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6., a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE-08/FO/00403-0008/2018. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja, a következők szerint.

A másodfokú hatóság a Szolgáltató terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000.-Ft-ra (azaz százezer forintra) mérsékeli.

 

A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezését törli:

"Ezen túlmenően a szolgáltatót k ö t e l e z i

- arra, hogy érvénytelenítse a 800190192508 és a 800190192509 sorszámú Helyesbítő számlákat, és a becslés alapján kibocsátott, 800190004343 és a 101105080840 számú számlákat csak akkor számolja el, ha a földgázelosztó által leolvasott valós mérőállás áll rendelkezésére,

- arra, hogy a részszámla harmadik oldalán az „Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma” és az „Utolsó elszámolt mérőállás (m3)” sorban kizárólag a földgázelosztó által leolvasott mérőállást tüntessen fel, valamint

- arra, hogy a beadványok intézése során 15 napos határidőn belül érdemben írásban adjon választ a felhasználó részére."

 

A másodfokú hatóság fentieken túlmenően kötelezi a Szolgáltatót, hogy a továbbiakban a helyesbített számlák alapján megállapított díjak megfizetésére a téves számlázás idejének megfelelő időtartamra engedélyezzen a Felhasználó részére kamatmentes részletfizetési kedvezményt.

 

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/1375-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1375-4/2018.
Ügyfél adatok: 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20.)