PE/002/00025-8/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.14.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.11.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00025-8/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BA-04/001/625-5/2018. számú határozatában a Társaságnak megtiltotta a „Hotel” elnevezés használatát, valamint kötelezte, hogy egyértelmű tájékoztatást nyújtson a honlapon az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezen felül az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot, hogy a határozatában megfogalmazott hiba, hiányosság kiküszöbölése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot 15 napon belül értesítse.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Pannon-Go Kft. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 17.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság osztotta fellebbező és a Jegyző álláspontját és a fentiek, valamint a becsatolt bizonyítékok alapján megállapította, hogy a szálláshely elnevezése nem téveszti meg a fogyasztót, mivel a szálláshely a szálloda valamennyi követelményének megfelel, ezért a fogyasztó ügyleti döntését nem érinti az elnevezése, mivel ténylegesen annak megfelelő, azaz „Hotel” színvonalú ellátásra számíthat, az aki igénybe veszi a szálláshely szolgáltatásait. Ezért az Fttv. 3. § (1) bekezdés b) pontjának a megsértése nem állapítható meg.

 

Fentiekre tekintettel a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot megváltoztatja, a Társaság terhére jogsértést nem állapít meg.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) b) és 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Pannon-Go Kft. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 17.; adószáma: 13653718-2-02; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BA-04/001/625-5/2018. számú határozatát

megváltoztatja,

a Társaság terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/00025-8/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00025-8/2019.
Ügyfél adatok: 
Pannon-Go Kft. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 17.)