PE/002/00130-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.14.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00130-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében a Társaságot kötelezte arra, hogy a 261/2004/EK rendelet alapján fizesse meg a P143GD foglalási számú Kérelmezők részére a 250 EUR/fő összegű kártalanítást, továbbá kötelezte a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Ryanair DAC (székhelye: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a kártalanításra kötelezés kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megváltoztatására, megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel, figyelemmel arra is, hogy a mérlegelés tekintetében az elsőfokú határozatot a Társaság sem kifogásolta.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/2415-8/2018. számú, 2018. szeptember 21. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság  megsértette 261/2004/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontjában és a 7. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Ryanair DAC (székhelye: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország, a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Okányi Zsolt ügyvéd (Okányi Ügyvédi Iroda, Károlyi utca 12.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Kérelmezők együttes kérelmére meghozott BP-05/FOGY/2415-8/2018. számú határozatát – az indokolás megváltoztatása mellett – helybenhagyja.

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/2415-8/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/00130-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00130-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Ryanair DAC (székhelye: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország)