PE/002/00041-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.14.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00041-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00937-10/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben megállapította, hogy a Szolgáltató nem követett el jogsértést a vizsgált időszakban a becsült óraállás és a tartozás összegének megállapítása, valamint az I-es és II-es árkategóriák alkalmazása tekintetében. Erre tekintettel a Felhasználó kérelmének nem adott helyt.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát a Szolgáltatót érintő részben helybenhagyta, a Fogyasztó kérelmének elutasítását a leolvasás elmaradásával kapcsolatos rész tekintetében pedig megsemmisítette és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasította.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a 800190262913. számú elszámoló számlában az évek között megosztott hőmennyiség esetében az NFM rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazta az I. és II.- es árkategóriát, így jogsértést nem követett el.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező, Fogyasztó által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., adószám: 10897830244; a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató) ügyében eljárt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00937-10/2018. számú határozatát

 

I. a tekintetben helybenhagyja, hogy a Szolgáltató vonatkozásában nem állapítható meg jogsértés;

 

II. a Fogyasztó kérelmének elutasítását a leolvasás elmaradásával kapcsolatos rész tekintetében megsemmisíti és új eljárás lefolytatását rendeli el.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/00041-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00041-2/2019.
Ügyfél adatok: 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)