PE/002/00036-1/2019.

 

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.14.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.31.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00036-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság JN-07/001/00560-006/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben nem állapított meg fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabály megsértését és erre tekintettel a kérelmet elutasította.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Alfa-Nova Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság számlázása során alkalmazott költségmegosztási módszer tekintetében a jogszabálynak megfelelően járt el. Az adatszolgáltatás alapján a másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság számszaki levezetéssel is igazolta, hogy Fogyasztó esetében a Tszt Vhr. 17/E. § (3) bekezdésében előírt számítást alkalmazta.

A másodfokú hatóság szerint jelen ügyben a Társaság a leolvasás körében sem követett el fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását látta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság JN-07/001/00560-006/2018. ügyiratszámú határozatában nem állapított meg fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabály megsértését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező, Fogyasztó által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság az Alfa-Nova Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1., adószám:11450289-4-07; a továbbiakban: Társaság) ügyében eljárt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): JN-07/001/00560-006/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/00036-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00036-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Alfa-Nova Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.)