PE/002/00012-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.15.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00012-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BO-08/FO/00761-0006/2018. ügyiratszámú határozatában kötelezte a Társaságot arra, hogy szüntesse meg a Miskolc, Ady Endre u. 9. szám alatti Nemzeti Dohányboltban kihelyezett, a fent nevezett határozat indokolásában részletezett reklámot!

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

JTI Hungary Zrt. (székhelye:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, azonban a rendelkezésére álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

A másodfokú hatóság indokoltnak tartja az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelező rendelkezés mellőzését tekintettel arra, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértés nem állapítható meg.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette a Grtv. 19. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A JTI Hungary Zrt. (székhelye:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., adószáma: 10591905-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BO-08/FO/00761-0006/2018. számú határozatát megváltoztatja, és e körben a Társaság terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/00012-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00012-2/2019.
Ügyfél adatok: 
JTI Hungary Zrt. (székhelye:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)