PE/002/1109-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.03.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1109-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a HB-03/FVO/00452-0006/2018. ügyiratszámú, 2018. május 29-én kelt határozatot.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvani u. 12-14.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a rendelkezésre álló iratok és a fellebbezés alapján kiegészítette a tényállást és megváltoztatta az elsőfokú határozatot.

 

A másodfokú hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján hivatalból megállapította, hogy a másodfokú döntés kijavítása indokolt, az alábbiak alapján.

 

Az elsőfokú hatóság fentiekre tekintettel a kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. §-a alapján

(1) Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.

(2) A kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte.

(3) A döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.

 

A másodfokú hatóság hivatalból észlelte, hogy a PE/002/826-2/2018. számú határozat ügyiratszáma – elírás miatt – tévesen került feltüntetésre.

A másodfokú hatóság a hivatalból észlelt elírást a rendelkező részben kijavította.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Felhasználó/Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban hozott PE/002/826-2/2018. számú határozatának tévesen feltüntetett ügyiratszámát a következők szerint kijavítja:

 

A másodfokú határozat ügyiratszáma helyesen: PE/002/1109-2/2018.

Előzményi ügyszám: PE/ÜZ1/826/2018.

 

Jelen határozat a PE/002/826-2/2018. ügyiratszámú határozattal együtt érvényes, a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 03.
Kiadvány címe: 
PE/002/1109-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1109-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Debreceni Vízmű Zrt. (4025 Debrecen, Hatvani u. 12-14.)