PE/002/00135-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.15.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00135-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság FE-08/FO/00686-0007/2018. számú határozatában a Társaság terhére 150.000 Ft,- fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte arra, hogy tegyen eleget a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségének a jogszabályban foglaltak szerint.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR u. 0326/1.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság eljárása jogszabálysértő volt a tekintetben, hogy a békéltető testületi eljárásban a szabályszerű értesítés ellenére nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének, illetve nem biztosította a tárgyaláson olyan személy jelenlétét, akit az egyezség létrehozására feljogosított, ennek alapján nem tett eleget a törvényben előírt együttműködési kötelezettségének.

A megjelenési kötelezettség megsértése felróható a Társaságnak, így az elsőfokú hatóság jogszerűen szabott ki bírságot.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság azzal, hogy a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét nem biztosította, megsértette az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR u. 0326/1.; adószám: 10485824-2-07; a továbbiakban: Társaság) jogi képviselője dr. Csere Sylvia ügyvéd (Dr. Csere Ügyvédi Iroda adószám:18200315) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (a továbbiakban:elsőfokú hatóság) FE-08/FO/00686-0007/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a FE-08/FO/00686-0007/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/00135-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00135-1/2019.
Ügyfél adatok: 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR u. 0326/1.)