PE/002/00167-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.26.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.19.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00167-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 500 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte, hogy a megtévesztő tájékoztatást szüntesse meg.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Travelorigo Hungary Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 22.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak tartja az elsőfokú hatóság által kiszabott fogyasztóvédelmi bírság valamint kötelező rendelkezés mellőzését tekintettel arra, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértés nem állapítható meg.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/4529/2/2018. számú, 2018. november 22. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

 

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (3) bekezdése,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja,
  • a termékek eladási és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 6. § (2) bekezdése.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Travelorigo Hungary Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 22., adószáma: 24219927-2-42, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/4529/2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, valamint az alkalmazott kötelező rendelkezést mellőzi.

 

Fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértése nem állapítható meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 19.
Kiadvány címe: 
PE/002/00167-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00167-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Travelorigo Hungary Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 22.)