PE/002/00291-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.26.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.11.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00291-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság GY-02/FO/00854-7/2018. számú határozatában a kérelemnek részben helyt adva, a Szolgáltató terhére 50.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását és kötelezte a Szolgáltatót arra, hogy az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a mindenkor a szerződés megszűnését követő 20 napon belül bocsássa ki a végszámlát.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette a Vhr. 22/B. § (1) bekezdésében, valamint az Üzletszabályzat VIII. fejezetének 4. pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) GY-02/FO/00854-7/2018.  számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató - E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44 -  figyelmét, hogy a GY-02/FO/00854-7/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/00291-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00291-1/2019.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.)