PE/002/00122-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.25.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00122-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/3999-2/2018. számú határozatában 600.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy a ténylegesen fizetendő eladási árról jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat, és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Parfümerie Douglas Kft. (1052 Budapest, Váci út 11/A.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét és a kötelezés tartalmát a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/3999-2/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (3) és (5) bekezdését, valamint a termékek eladási és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet) 2. § (1) bekezdését és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel a 3. § (1) bekezdését.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Parfümerie Douglas Kft. (1052 Budapest, Váci út 11/A., adószáma: 12508574-2-41, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/3999-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 25.
Kiadvány címe: 
PE/002/00122-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00122-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Parfümerie Douglas Kft. (1052 Budapest, Váci út 11/A.)