PE/002/00117-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.18.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00117-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2018. november 22. napján kelt, BP-05/FOGY/04554-0002/2018. számú határozatában a Szolgáltató terhére 500.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

 • a jogszabályoknak megfelelő panaszkezelési eljárást alkalmazzon;
 • a szóbeli és telefonos panasz esetén jegyzőkönyvet vegyen fel;
 • a válaszadási határidőt tartása be;
 • a panaszfórumokról szóló tájékoztatását pontosítsa; továbbá
 • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú határozat rendelkező részében meghatározott mértékű bírság és kötelezés indokolt és elégséges a Szolgáltatóval szemben annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson.

 

Mindezek alapján, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a határozat megváltoztatását – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – a másodfokú hatóság nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

 • az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése,
 • az Fgytv. 17/A. § (4) bekezdése,  
 • az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése,
 • az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdése,
 • az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése,
 • az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdése,
 • az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése,
 • az Fgytv. 17/B. § (5) bekezdése és
 • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése.  

 

 

9. A határozat rendelkező része:

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.; adószáma: 10734441-2-06; a továbbiakban: Szolgáltató, képviseli: dr. Bognár Csilla jogtanácsos) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/04554-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/00117-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00117-2/2019.
Ügyfél adatok: 
NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.)