PE/002/00114-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.11.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00114-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 1 500 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, kötelezte továbbá arra, hogy a termékek eladási áráról és egységáráról jogszabálynak megfelelően, egyértelműen tájékoztassa a fogyasztókat, és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Lidl Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az első fokú hatóság helyesen állapította meg azt, hogy megtévesztőnek minősül a Társaság által a 2018. szeptember 27-30. közötti időszakra vonatkozó akciós újságának 4. oldalán található „Szezonális ajánlatunk” keretében megjelenített szőlők egységárai vonatkozásában alkalmazott kereskedelmi gyakorlat, így megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdése alapján a 6. § (1) bekezdés c) pontját.

 

Figyelemmel a fentebb összefoglaltakra, a másodfokú hatóság indokoltnak tartja a fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, valamint a kötelező rendelkezés alkalmazásának további fenntartását.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a 2018. november 12-én kelt, BP-05/FOGY/4185-2/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás magatartásával megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján, az Fttv. 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Lidl Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6., adószám: 21588017-2-44, a továbbiakban: Vállalkozás/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/4185-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/00114-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00114-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Lidl Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6.)