PE/002/00107-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.31.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00107-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság előtt Kérelmező részéről érkezett beadvány alapján XIV-O-001/00371-4/2013. számon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult a Budapesti Elektromos Művek Nyrt (ELMŰ Nyrt.) ellen.

Az elsőfokú hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezésre tekintettel eljárt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mint másodfokú hatóság meghozta a HAJ-1511-3/2014. számú határozatát.

 

Az ELMŰ Nyrt. a HAJ-1511-3/2014. számú határozat bírósági felülvizsgálatát kérte.

 

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.28093/2014/4. számú döntésében megállapította, hogy a felhasználási helyen nem került sor kikapcsolásra, a közigazgatási hatóság a 2013-ban indult eljárásban erre tekintettel nem állapíthatott volna meg szankciót a kikapcsolási eljárás jogszerűtlensége miatt. Kötelezte a hatóságot, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegét a fentiekre tekintettel mérsékelje.

A bíróság a másodfokú hatóság HAJ-1511-3/2014. számú határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatását rendelte el.

 

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a PE/001/01996-5/2017. ügyiratszámú, 2017. december 05-én kelt határozatot, amelyben az ELMŰ Nyrt.-nek megtiltotta az elszámolás és a számlagyakoriságra vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezések megsértését.

Kötelezte a Szolgáltatót arra, hogy a 2007.04.29. és 2011.06.17. közötti időszakra a jogszabályoknak megfelelően készítsen új elszámolást a Felhasználó villamos energia  fogyasztásáról és a rendszerhasználati díjak elévülésére tekintettel állapítsa meg a jogszerű követelését.

Kötelezte a Szolgáltatót, hogy a jövőben a panaszos beadványára a jogszabályban meghatározott határidőn belül válaszoljon.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.,1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.28093/2014/4. számú döntése alapján hivatalból indult új eljárásban a bírósági döntést követő jogsértések elbírálására nem kerülhetett volna sor.

 

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a bírósági döntést követően bejelentett jogsértésekről az elsőfokú hatóságnak kell döntenie, a 2015. november 2-án történt kikapcsolásra és visszakapcsolásra vonatkozóan benyújtott kérelem alapján indult eljárásban. Erre vonatkozóan a másodfokú eljárásban tévesen került sor a tényállás kiegészítésére.

 

A másodfokú hatóság a fentiekre tekintettel a PE/002/98-11/2018. számú határozatot, mint jogszabálysértő döntést a Ket. 114. § (1)-(2) bekezdései alapján - a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően - visszavonja.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.,1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 10768033-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban hozott PE/002/98-11/2018. ügyiratszámú határozatát saját hatáskörében visszavonja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/00107-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00107-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.,1132 Budapest, Váci út 72-74.)