PE/002/00107-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.31.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00107-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a PE/001/01996-5/2017. ügyiratszámú, 2017. december 05-én kelt határozatot, amelyben az ELMŰ Nyrt.-nek megtiltotta az elszámolás és a számlagyakoriságra vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezések megsértését.

Kötelezte a Szolgáltatót arra, hogy a 2007.04.29. és 2011.06.17. közötti időszakra a jogszabályoknak megfelelően készítsen új elszámolást a Felhasználó villamos energia  fogyasztásáról és a rendszerhasználati díjak elévülésére tekintettel állapítsa meg a jogszerű követelését.

Kötelezte a Szolgáltatót, hogy a jövőben a panaszos beadványára a jogszabályban meghatározott határidőn belül válaszoljon.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.,1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot megváltoztatta, és a rendelkező részben írtak szerint határozott.

 

A másodfokú hatóság a Társaságot az elkövetett jogsértésekre tekintettel 400.000.-Ft (azaz négyszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte.

Kötelezte a Szolgáltatót, hogy a továbbiakban a hiteles mérésre, a panaszkezelésre, a számlázásra, valamint a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan a jogszabályok és az üzletszabályzat alapján járjon el.

Kötelezte a Szolgáltatót, intézkedjen a 2007.04.29. és a 2011.06.17. közötti időszakra vonatkozó fogyasztás mértékének 2012.03.07. napján felszerelt fogyasztásmérőn mért egy évi átlagos fogyasztás alapján, a hibás mérés szabályai alapján történő kiszámításáról, és a jogszabálynak megfelelő számlák kiállításáról.

Kötelezte a Szolgáltatót, hogy intézkedjen a 2007.04.29. és a 2011.06.17. közötti időszakra vonatkozóan tévesen kiállított számlák sztornózásáról, és a téves számlák alapján jogalap nélkül beszedett követelésnek és kamatainak a jogszabályoknak és az üzletszabályzatnak megfelelően a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül történő visszatérítéséről a Felhasználó részére, a jogszerűen követelt összeg beszámításával.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a bírósági döntést követően bejelentett jogsértésekről az elsőfokú hatóságnak kell döntenie, a 2015. november 2-án történt kikapcsolásra és visszakapcsolásra vonatkozóan benyújtott kérelem alapján indult újabb eljárásban.

A másodfokú hatóság az elévülésre vonatkozó hatáskör hiányára tekintettel törölte az elsőfokú határozatnak az elévülésre vonatkozó rendelkezését.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat rendelkező részét egyebekben helybenhagyta, egyidejűleg felhívta a Szolgáltató figyelmét, hogy a határozatban írt kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

 

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Egyetemes Szolgáltató jogszabályt sértett, amikor 2009-ben nem állított ki éves elszámoló számlát, az elosztó által leolvasott mérőállással.

Az Egyetemes Szolgáltató a mérőóra 2011.06.17-én történt leolvasását követően a hibásnak tekintett elszámolást a 2007.04.29. és 2011.06.17. közötti időszakra vonatkozóan a 2011.07.07-én kibocsátott  számlákkal korrigálta.

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Egyetemes Szolgáltató  az elszámoláskor hibázott, mert  a 500003138759 számú, 500003138808 számú és a 500003138739 számú elszámoló számlákban nem vette figyelembe a rendszerhasználati díjakra vonatkozó elévülési szabályt és így a Felhasználó részére többlet követelést állapított meg jogtalanul.

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok, levelezés másolatok alapján megállapította, hogy az Egyetemes Szolgáltató a panaszkezelési szabályokat megsértve, több hónap késéssel, csak 2011.12.29-én válaszolt a Felhasználó 2011.08.19-i beadványára.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.,1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 10768033-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE/001/01996-5/2017. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.

 

I./ A másodfokú hatóság a Társaságot az elkövetett jogsértésekre tekintettel 400.000.-Ft  (azaz négyszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

 

II./ A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a továbbiakban a hiteles mérésre, a panaszkezelésre, a számlázásra, valamint a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan a jogszabályok és az üzletszabályzat alapján járjon el.

 

III./ A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, intézkedjen a 2007.04.29. és a 2011.06.17. közötti időszakra vonatkozó fogyasztás mértékének 2012.03.07. napján felszerelt fogyasztásmérőn mért egy évi átlagos fogyasztás alapján, a hibás mérés szabályai alapján történő kiszámításáról, és a jogszabálynak megfelelő számlák kiállításáról.

 

IV./ A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy intézkedjen a 2007.04.29. és a 2011.06.17. közötti időszakra vonatkozóan tévesen kiállított számlák sztornózásáról, és a téves számlák alapján jogalap nélkül beszedett követelésnek és kamatainak a jogszabályoknak és az üzletszabályzatnak megfelelően a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül történő visszatérítéséről a Felhasználó részére, a jogszerűen követelt összeg beszámításával.

 

V./ A másodfokú hatóság törli az elsőfokú határozat következő rendelkezését:

"Kötelezem, hogy a 2007.04.29-2011.06.17 közötti időszakra a jogszabályoknak megfelelően készítsen új elszámolást a felhasználó villamosenergia fogyasztásáról és a rendszerhasználati díjak elévülésére tekintettel állapítsa meg a jogszerű követelését."

 

VI./ A másodfokú hatóság megállapítja, hogy a 2015. november 2-án elvégzett kikapcsolásra és a késedelmes visszakapcsolásra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt benyújtott kérelmet az elsőfokú hatóság újabb eljárásban bírálja el.

 

A másodfokú hatóság a fenti határozat rendelkező részét egyebekben helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a határozatban írt kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/00107-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00107-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.,1132 Budapest, Váci út 72-74.)