PE/002/00084-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.22.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00084-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BO-05/FOGY/03945-002/2018. ügyiratszámú határozatában 250.000 Ft. (azaz kettőszázötvenezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy a Békéltető Testületi eljárás során a válaszirat megküldésének az előírt tartalommal, továbbá egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának a jogszabályban előírtak szerint tegyen eleget.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. em.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak a fent megjelölt mérlegelési szempontokra tekintettel, és annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29. § (8) és (11) bekezdésében foglaltakat.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. em., adószáma: 10276451-2-16, a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (székhelye: Ybl Palota, 3. emelet, 1053 Budapest, Károlyi utca 12., adószáma: 12223631-2-43) által előterjesztett fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/03945-002/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 200. 000 Ft- ra mérsékli, a határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában fenntartja.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/00084-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00084-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. em.)