PE/002/00076-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.22.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00076-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság HB-03/FVO/01094-0002/2018. számú határozatában kötelezte a Társaságot arra, hogy a jövőbeni működése során az írásbeli fogyasztói panaszokat harminc napon belül érdemben írásban válaszolja meg és még ezen időtartamon belül intézkedjen azok közlése iránt.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Travel Service Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat, mely előírja, hogy az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HB-03/FVO/01094-0002/2018. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett - helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Travel Service Kft.-vel (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. A. épület; Eüsztv. szerinti elérhetőség: 12577002; a továbbiakban: Társaság)  figyelmét, hogy a HB-03/FVO/01094-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/00076-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00076-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Travel Service Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.)