PE/002/00015-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.14.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00015-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BO-08/FO/00762-0010/2018. ügyiratszámú határozatában kötelezte a Társaságot arra, hogy szüntesse meg a Miskolc, Búza tér 1. szám alatti Nemzeti Dohányboltban kihelyezett, a fent nevezett határozat indokolásában részletezett reklámokat.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Philip Morris Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyszíni hatósági ellenőrzése során feltárt körülmények nem tartalmaznak olyan elemet, amely túllépnék az Fdtv. 15/D. § (2) bekezdésében megengedett kedvezőbb megjelenítést, így a Társaság javára a Miskolc, Búza tér 1. sz. alatti dohányboltban alkalmazott kereskedelmi gyakorlat nem tekinthető jogsértőnek.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a Grtv.  19. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Képes György ügyvéd (Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 54. IV/8., Adószám: 18099270) által képviselt Philip Morris Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12., adószám: 10624225-2-44, a továbbiakban: Társaság) fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)

BO-08/FO/00762-0010/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja:

 

a Társaság terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 14.
Kiadvány címe: 
PE/002/00015-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00015-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Philip Morris Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.)