PE/002/00004-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27..

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.15.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00004-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BO-08/FO/00770-0009/2018. ügyiratszámú határozatában kötelezte a Társaságot arra, hogy szüntesse meg a Miskolc, Széchenyi u. 59. szám alatti Nemzeti Dohányboltban kihelyezett, a fent nevezett határozat indokolásában részletezett reklámokat!

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Philip Morris Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság nem ért egyet az elsőfokú határozatban foglaltakkal, miszerint: „a Társaság a kifogásolt reklámozással megsértette a fogyasztó egészséghez fűződő és vagyoni érdekeit a dohányzás lehetséges veszélyeire tekintettel”.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság eleget tett a fentebb nevezett jogszabályban foglalt kötelezettségének a megjelenítés tekintetében, a képpel kombinált figyelmeztetés a fogyasztó felé jól láthatóan volt kihelyezve, ezáltal a fogyasztó számára kellően megjelenítetté vált a dohányzás lehetséges veszélyeire való figyelmeztetés.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette a Grtv. 19. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Képes György ügyvéd (Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 54. IV/8.; Eüsztv. szerinti elérhetősége: 18099270) által képviselt Philip Morris Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12., adószám: 10624225-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  BO-08/FO/00770-0009/2018. számú határozatát megváltoztatja, és e körben a Társaság terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/00004-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00004-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Philip Morris Magyarország Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.)