PE/002/01084-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.27.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.08.07.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/01084-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján meghozta a BP/FOGY/01287-0002/2018. ügyiratszámú, 2018. május 18-án kelt határozatot, amelyben a Társaság terhére 2.500.000 azaz kettőmillió-ötszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint

  • a Társaság számára megtiltotta a közmű-szolgáltatási szerződésen kívüli megállapodáson alapuló elszámolások végzését, és a lejárt hitelesítésű mérőkről származó fogyasztási adatok elszámolását; továbbá
  • kötelezte arra, hogy a jogsértő szerződések alapján kiállított valamennyi számlát helyesbítse, és a fogyasztások főmérőkre történő visszaterhelésére, valamint arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság indokoltnak látta az elsőfokú határozat megváltoztatását, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vksztv. Vhr.) (2016.11.19-ig hatályos) 61. § (5) bekezdésében,
  • a Vksztv. Vhr. 61. § (2) bekezdésében,
  • a Vksztv. Vhr. 67. § (1) bekezdésében, valamint
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., adószáma: 10898824-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/01287-0005/2018. ügyiratszámú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja:

 

  • A másodfokú hatóság a Társaság terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 300.000.- forintra (azaz háromszázezer forintra) mérsékeli.

 

  • A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezéseit törli:

"Ezen túlmenően a Társaság számára megtiltja a közmű-szolgáltatási szerződésen kívüli megállapodáson alapuló elszámolások végzését, és a lejárt hitelesítésű mérőkről származó fogyasztási adatok elszámolását.

A Főosztály a fentieken túlmenően a Társaságot kötelezi arra, hogy a jogsértő szerződések alapján kiállított valamennyi számlát helyesbítse, és a fogyasztások főmérőkre történő visszaterhelésére, valamint arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól."

 

  • A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a Felhasználónak a 2015. április 7. és 2017. február 8. közötti elszámolási időszakra kiállított számláit sztornózza és a hibás mérés szabályai szerint - a rendelkező részben leírtak alapján - számoljon el a Felhasználóval 8 napon belül.
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/01084-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/01084-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)