PE/002/00265-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.05.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.02.06.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00265-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/4284/2/2018. számú határozatában  500.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a hozzá beérkezett panaszok esetében tegyen eleget a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó előírásának, a bejelentések felvetéseire érdemben adjon konkrét választ, a felmerült kérdés kerüljön megválaszolásra a válaszlevélben.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner fasor 6.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás levelében érdemben megválaszolta a Bejelentő azon kifogását, hogy miért lett kiemelkedően magas a számlája, azáltal, hogy felhívták a levélben a figyelmét arra az SMS-re, amelyet akkor kapott, és amelyben rögzítették, hogy abban a hely-idő intervallumban mennyibe kerülnek a szolgáltatásaik, továbbá a zárt számlázási rendszerre hivatkozva kizárták annak lehetőségét, hogy tévesen kerültek volna felszámításra a díjak. Erre tekintettel a másodfokú hatóság álláspontja szerint megállapítható, hogy a Vállalkozás határidőben és érdemben eleget tett az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak, így nem állapítható meg terhére jogsértés.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner fasor 6.; adószám: 11895927-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/4284/2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a Vállalkozás terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 02. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/00265-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00265-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner fasor 6.)