PE/002/00224-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.05.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.31.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00224-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

A rendelkezésre álló iratanyag alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás a Kérelmező panaszában foglaltakkal érdemben nem foglalkozott, csupán az Intrum Justitia Zrt. elérhetőségét adta meg, továbbá nem adott választ a Kérelmező által felvetett problémákra, illetve hiányos tájékoztatást adott a jogorvoslati fórumokkal kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró Szombathelyi Járási Hivatal nevét és elérhetőségét nem tüntette fel.

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 300.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozásra, továbbá kötelezte, hogy a fogyasztói panaszokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje.

 

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint megállapítható, hogy a Kérelmező 2018. szeptember 3. napján kelt levele az Fgytv. 17/A. § (2) bekezdése szerinti panasznak minősült, amelyet a Vállalkozásnak érdemben meg kellett volna válaszolnia, továbbá elutasítás esetén megfelelően kellett volna tájékoztatnia a Kérelmezőt a jogorvoslati lehetőségekről. Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállásra tekintettel az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (6) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám:11107792-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) jogi képviselője által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VA-06/MEFF02/540-6/2018. számú határozatát helybenhagyja.

                 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a VA-06/MEFF02/540-6/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/00224-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00224-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)