PE/002/00169-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.05.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00169-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 30.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a jövőben az általa forgalmazott termékek esetében a fogyasztók szavatosság és jótállás keretében érvényesített kifogásainak intézése során minden esetben vegyen fel jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározott tartalommal és a jegyzőkönyv egy másolati példányát a fogyasztónak mindig igazolható módon bocsássa a rendelkezésére, továbbá megtiltotta a Vállalkozásnak a jogsértő magatartás folytatását.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

KIKA Lakberendezési Kft. (1135 Budapest, Lehel utca 51.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az NGM rendelet 4. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Kérelmező jogi képviselőjeként eljáró dr. Winkler Gábor ügyvéd (a továbbiakban: Képviselő) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/01177-11/2018. számú határozatát helybenhagyja.

                 

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a PE-06/01/01177-11/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/00169-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00169-1/2019.
Ügyfél adatok: 
KIKA Lakberendezési Kft. (1135 Budapest, Lehel utca 51.)