PE/002/00104-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.05.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.21.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00104-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság határozatában 550.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a békéltető testületi eljárás során az egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának a jogszabályban előírt módon tegyen eleget, továbbá a feltárt jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Extreme Digital Zrt. (1030 Budapest, Szentendrei út 89-95.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú  hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Vállalkozás eljárása jogszabálysértő volt a tekintetben, hogy a Békéltető Testület szabályszerű értesítése ellenére nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének, illetve nem biztosította a tárgyaláson olyan személy jelenlétét, akit az egyezség létrehozására feljogosított, ennek alapján nem tett eleget a törvényben előírt együttműködési kötelezettségének. A Vállalkozásnak ugyanis kötelessége lett volna megjelennie a meghallgatáson, különösen, mivel erre a kötelezettségére a Békéltető Testület is felhívta a figyelmét.

 

A fellebbezésben foglaltakat a másodfokú hatóság nem tudta figyelembe venni, tekintettel az Ákr. fent hivatkozott 118. § (2) bekezdésére, ugyanis a Vállalkozásnak a fellebbezésben előadott körülményeket az elsőfokú hatóság eljárásában kellett volna előadnia, miután az elsőfokú hatóság az eljárás megindításával együtt értesítette iratbetekintési és nyilatkozat-tételi jogáról.

 

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 29. § (8) illetve (11) bekezdésében foglaltakat, mivel az egyezségkötésre feljogosított képviselője a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, annak ellenére, hogy a Békéltető Testület értesítésében felhívta a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben Budapesten van fióktelepe, úgy a válaszirat megküldése mellett kötelező biztosítania a meghallgatáson egyezségkötésre feljogosított képviselője megjelenését.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az Extreme Digital Zrt. (1030 Budapest, Szentendrei út 89-95.; adószám: 14174179-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) jogi képviselője által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V.Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/3951-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/3951-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/00104-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00104-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (1030 Budapest, Szentendrei út 89-95.)