PE/002/00078-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.11.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.03.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00078-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg

 

2/A. az eladási és egységárak feltüntetése kapcsán, hogy

  • az ellenőrzés alá vont termékek estében az egységár és/vagy eladási ár sehol semmilyen módon nem volt feltüntetve,
  • szúrópróba szerű ellenőrzés során a boltokban több, mint 20 termék esetében hiányzott az eladási, illetve egységár feltüntetése, illetve az egységár nem megfelelően volt kiszámítva
  • az eladótér mögötti részeken az eladásra kínált áruk eladási-, illetve egységára nem volt jól látható módon feltüntetve,

2/B. a vásárlók könyvének kezelése kapcsán, hogy

  • a vásárlók könyve nem volt jól láthatóan és a vásárlók számára könnyen hozzáférhetően kihelyezve az eladótérben,
  • a vásárlók könyvébe tett bejegyzés nem volt megválaszolva,
  • a vásárlók könyve nem rendelkezett hitelesítéssel.

 

Így a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Hatósági Osztálya KE-01/HAT/4330-8/2018. számú, 2018. december 6-án kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy az értékesítésre kihelyezett termékek eladási és egységárát egyértelműen, összegszerűen megfelelően számolva, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan tüntesse fel, továbbá az üzletek rendelkezzenek hitelesített vásárlók könyvével, továbbá a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket 30 napon belül, írásban, igazolható módon válaszolják meg.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

Egyben 100.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Kft. terhére. A határozatot a Társaság 2018. december 11-én töltötte le a Cégkapuról.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

SÜNIHÚS Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Mikszáth K. út 9.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelő módon feltárta, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetéseket vont le, indokolási kötelezettségének megfelelően eleget tett, a bírság mértékét megfelelően alátámasztotta, így a bírság mérséklésére, törlésére lehetőség nincs, az elsőfokú határozat helybenhagyása indokolt.

 

Ugyanakkor a jegyzőkönyvi megfelelésnek, és a tényállások valós jogi leképezése érdekében szükségessé vált az elsőfokú döntés indokolásának megváltoztatása (pontosítása), ez azonban a döntést érdemében nem érintette.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság határozatában megállapította, hogy a Társaság megsértette:

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) 3.§ d) pontját, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § m) és n) pontját, az Fgytv. 14. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdését, 17/A. § (6)-(7) bekezdését, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM rendelet (továbbiakban: Ár rendelet) 2-4. §-át; a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 5. § (4) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a SÜNIHÚS Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Mikszáth K. út 9., adószáma: 11189253-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-003199, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11189253#cegkapu; a továbbiakban: Kft., ill. Társaság) ügyvezetője által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Hatósági Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) KE-01/HAT/4330-8/2018. számú határozatát — az indokolás megváltoztatása mellett — helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 03. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/00078-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00078-2/2019.
Ügyfél adatok: 
SÜNIHÚS Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Mikszáth K. út 9.)