PE/002/00092-3/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.18.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.03.08.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00092-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BE-05/FOGY/4871/2/2018. számú, 2018. december 10. napján kelt határozatában 300 000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, a rendelkezésére álló bizonyítékokból helyes jogi következtetésre jutott, azonban a jogi következtetés pontos megindokolásának, valamint a mérlegelés hiányosságai miatt a döntés megváltoztatása indokolt az alábbiak szerint.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság felelőssége jelen ügyben egyértelműen megállapítható az Fttv. hivatkozott szakaszai alapján, azonban figyelemmel a jelen határozatban összefoglaltakra és IV. pontjában kifejtett mérlegelési szempontokra, a másodfokú hatóság indokoltnak tartja a fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának mellőzését és a rendelkező részben rögzített kötelező rendelkezés alkalmazását, az ott meghatározottak szerint.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BE-05/FOGY/4871/2/2018. számú, 2018. december 10. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., adószáma: 10773381-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/4871/2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság a kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot törli, ugyanakkor megtiltja, hogy a Társaság a továbbiakban tisztességtelen tájékoztatást nyújtson a „Flip” szolgáltatással kapcsolatban.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 03. 08.
Kiadvány címe: 
PE/002/00092-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00092-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)