PE/002/192-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.18.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.03.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/192-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/04277-0002/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 600.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy a leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértéket meghaladó fogyasztásról a felhasználót a leolvasással egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató jelen lévő képviselője vagy az azt követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztassa.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatást látta indokoltnak akként, hogy a bírságösszeget csökkentette, és egyebekben a határozatot helybenhagyta.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a kiugró fogyasztásról szóló tájékoztató késedelmes megküldésével megszegte a Vksztv. Vhr. 61. § (9) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., adószáma: 10898824-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató, Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Kérelmező, Fogyasztó ügyében eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): BP-05/FOGY/04277-0002/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

  • a bírság összegét 300.000 Ft-ra (azaz háromszázezer forintra) csökkenti,
  • egyebekben az elsőfokú határozat rendelkező részét helybenhagyja.
Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 03. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/192-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/192-1/2019.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)