PE/002/00192-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.03.18.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.03.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/00192-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/04277-0002/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 600.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy a leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértéket meghaladó fogyasztásról a felhasználót a leolvasással egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató jelen lévő képviselője vagy az azt követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztassa.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság hivatalból észlelte, hogy a PE/002/192-1/2019. számú határozatban – a jelen döntés rendelkező részében rögzített elírás folytán – Kérelmező, Fogyasztó neve mellett rossz cím került feltüntetésre, ezért kijavítja azt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az eljárás keretében az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a kiugró fogyasztásról szóló tájékoztató késedelmes megküldésével megszegte a Vksztv. Vhr. 61. § (9) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., adószáma: 10898824-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató, Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban PE/002/000192-1/2019. számon, 2019. február 5. napján kelt határozat „A döntésről értesül” részét a következők szerint kijavítja.

 

A másodfokú hatóság a határozat „A döntésről értesül” részét:

 

„A döntésről értesül:

-    Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal – HK

  • Kérelmező, Fogyasztó (1214 Budapest, xxxxxx) – P
  • Fővárosi Vízművek Zrt. – CK
  • Pest Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
  • NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága – P
  • Irattár”

 

az  alábbiak szerint javítja ki:

 

„A döntésről értesül:

-    Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal – HK

  • Kérelmező, Fogyasztó (1062 Budapest, xxxxxx.) – P
  • Fővárosi Vízművek Zrt. – CK
  • Pest Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
  • NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága – P
  • Irattár”

 

Jelen határozat a PE/002/192-1/2019. számú határozattal együtt érvényes, a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 03. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/00192-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/00192-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)