Bemutatkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivált adat (2016.12.31)

Miniszteri köszöntő


Üdvözlöm Önt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság megújult honlapján!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban működő Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság létrehozásával a Kormány egyértelművé tette, hogy továbbra is kiáll a fogyasztók jogaiért. Határozottan lépünk fel annak érdekében, hogy a vásárlók ne kerülhessenek kiszolgáltatott helyzetbe, és évről évre többet teszünk a fogyasztói tudatosság és a vásárlói bizalom megerősödéséért is. Célunk, hogy szorosabbra fűzzük az állam és a fogyasztók közötti kapcsolatot és erősítsük a fogyasztóvédelmi hatósági fellépés szerepét a mindennapok során.

A legfontosabb célkitűzés az, hogy a fogyasztók és a vállalkozások átláthatóbb, követhetőbb tájékoztatást kapjanak jogaikról és kötelezettségeikről, és egyre kevesebb adminisztratív terhet kelljen cipelniük. Fontos emellett, hogy a fogyasztók is tisztában legyenek jogaikkal és éljenek is velük. Legyenek tájékozottak, körültekintőek, vásároljanak kedvük szerint és mégis megfontoltan.

Honlapunk ebben kíván Önnek segíteni.

Dr. Seszták Miklós


Európai Fogyasztói Központ 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik.
197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak első fokon. 
Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
Másodfokú ügyekben illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A stratégiai feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el.


Európai Fogyasztói Központ (EFK)

Az Európai Unió valamennyi tagállamában – így Magyarországon is –, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET).
A Magyarországon 2006 óta létező Európai Fogyasztói Központ 2017. január 1-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetében végzi tevékenységét.
 
Az EFK az alábbi legfontosabb feladatok látja el:

  • Közreműködik és ingyenes segítséget nyújt az egyedi fogyasztói szerződésből eredő, határon átnyúló, az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában letelepedett vállalkozással szemben benyújtott fogyasztói panaszok és jogviták (hatósági eljáráson kívüli) rendezésében, a kereskedővel vagy szolgáltatóval való egyezség, megállapodás létrehozása érdekében.
  • Felvilágosítást nyújt a fogyasztók részére az alternatív vitarendezési eljárásokról és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének bírósági eljáráson kívüli egyéb lehetőségeiről.
  • Szükség esetén továbbítja a fogyasztói panaszt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vitarendező testület részére.
  • Szükség esetén elvégzi a panasz rendezéséhez szükséges fordítási feladatokat.
  • Hasznos tippeket és jótanácsokat ad a különböző határon átnyúló ügyletekről, kereskedelmi gyakorlatok tartalmáról, jellegéről, továbbá azok előnyeiről és kockázatairól is.
  • Tájékoztatást és felvilágosítást nyújt a fogyasztók részére az európai uniós jogszabályok tartalmáról, az uniós intézmények elérhetőségéről.
  • Tájékoztatást ad a fogyasztók részére a fogyasztói jogok tartalmáról.
  • A hazai és európai uniós jogalkotás keretében a jogszabálytervezetek véleményezésében való közreműködése során képviseli a fogyasztóvédelmi szempontokat.

Fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező további hatóságok

A Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként jelölte ki a járási hivatalokat, de számos olyan hatóság van, amelyek szintén ellátnak ilyen jellegű feladatokat:

 

magyar