Bemutatkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivált adat (2016.12.31)

Miniszteri köszöntő


Üdvözlöm Önt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megújult honlapján!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban működő Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság létrehozásával a Kormány egyértelművé tette, hogy továbbra is kiáll a fogyasztók jogaiért. Határozottan lépünk fel annak érdekében, hogy a vásárlók ne kerülhessenek kiszolgáltatott helyzetbe, és évről évre többet teszünk a fogyasztói tudatosság és a vásárlói bizalom megerősödéséért is. Célunk, hogy szorosabbra fűzzük az állam és a fogyasztók közötti kapcsolatot és erősítsük a fogyasztóvédelmi hatósági fellépés szerepét a mindennapok során.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkájában is érzékelhető ez a szemléletváltás. A legfontosabb célkitűzés az, hogy a fogyasztók és a vállalkozások átláthatóbb, követhetőbb tájékoztatást kapjanak jogaikról és kötelezettségeikről, és egyre kevesebb adminisztratív terhet kelljen cipelniük. Fontos emellett, hogy a fogyasztók is tisztában legyenek jogaikkal és éljenek is velük. Legyenek tájékozottak, körültekintőek, vásároljanak kedvük szerint és mégis megfontoltan.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megújult honlapja ebben kíván Önnek segíteni.

Dr. Seszták Miklós


A fogyasztóvédelmi hatóság felépítése, feladatai

Európai Fogyasztói Központ


A fogyasztóvédelmi hatóság felépítése, feladatai

Felépítése

Az NFH-t, mint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a regionális közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (beleértve azok területi osztályait is) jogutódját a Kormány a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) rendeletével hozta létre. Létrehozásakor  az NFH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, jogi személy, amely a Kormány által – a fogyasztóvédelemért felelős ‑ kijelölt miniszter irányítása alatt áll. Az NFH 2010. december 31-ig központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből állt.
 
2011. január 1-jétől a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok szervezetén belül működő területi felügyelőségekből, valamint a szakmai irányítást gyakorló, másodfokú hatóságként eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságból áll. Továbbá ezen időponttól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keretein belül fejti ki tevékenységét az Európai Fogyasztói Központ is, amely más uniós államban vásárolt árukkal kapcsolatos problémák megoldásában nyújt segítséget.

2015. április 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az NFH-t főigazgató vezeti. A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

A fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter gyakorolja.

Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

Feladatai:

Kérjük kattintson ide: http://www.nfh.hu/node/4302

 


Európai Fogyasztói Központ

Az Európai Fogyasztói Központ magyarországi szervezete 2011. január 1-től az NFH szervezetében működik a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján.

A határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok és jogviták rendezésének megkönnyítése érdekében az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET).
 
Az EFK az alábbi legfontosabb feladatok látja el:

  • Közreműködik és ingyenes segítséget nyújt az egyedi fogyasztói szerződésből eredő, határon átnyúló, az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában letelepedett vállalkozással szemben benyújtott fogyasztói panaszok és jogviták (hatósági eljáráson kívüli) rendezésében, a kereskedővel vagy szolgáltatóval való egyezség, megállapodás létrehozása érdekében.
  • Felvilágosítást nyújt a fogyasztók részére az alternatív vitarendezési eljárásokról és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének bírósági eljáráson kívüli egyéb lehetőségeiről.
  • Szükség esetén továbbítja a fogyasztói panaszt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vitarendező testület részére.
  • Szükség esetén elvégzi a panasz rendezéséhez szükséges fordítási feladatokat.
  • Hasznos tippeket és jótanácsokat ad a különböző határon átnyúló ügyletekről, kereskedelmi gyakorlatok tartalmáról, jellegéről, továbbá azok előnyeiről és kockázatairól is.
  • Tájékoztatást és felvilágosítást nyújt a fogyasztók részére az európai uniós jogszabályok tartalmáról, az uniós intézmények elérhetőségéről.
  • Tájékoztatást ad a fogyasztók részére a fogyasztói jogok tartalmáról.
  • A hazai és európai uniós jogalkotás keretében a jogszabálytervezetek véleményezésében való közreműködése során képviseli a fogyasztóvédelmi szempontokat.

Fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező további hatóságok

A Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként jelölte ki az NFH-t és a fogyasztóvédelmi felügyelőségeket, de számos olyan hatóság van, amelyek szintén ellátnak ilyen jellegű feladatokat:

 

magyar